Kontakt oss

Båthavn
Adresse Carl den IV gate 19,
3152 Tolvsrød.

Driftsansvarlig
Telefon: 33 36 97 88 (Svane Forvaltning as)

Administrasjon - Forvalter Sjøsenter Vallø Tønsberg as
Svane Forvaltning as          

post@svaneforvaltning.no

Postadr.

Storgaten 20

3126 Tønsberg

 

GJESTEHAVN:

Redningen restaurant  33 32 63 30