Bruks- og ordensregler for havnen

1. GENERELT :

Havnen er et rekreasjonsområde for brukere og samtlige brukere må derfor ta hensyn til hverandre ved å holde sin egen båtplass ryddig og ordentlig. 

Legg ikke igjen materialer, lettbåter eller gjenstander som hindrer den frie ferdsel på bryggene. Spyleslanger og skjøteledninger skal kveiles opp etter bruk og stues om bord eller henges opp på dertil egnet sted.

Sesongene er definert i 2, sommersesongen er fra 15/4 til 01/10. Vintersesong er definert fra 15/10 til 1/4. Båter som blir liggende over definerte sesong vil bli fakturert for påfølgende sesong.

Større utbedring på båten skal ikke forekomme i havnen.

 

2. Overstadig beruselse eller annen form for utilbørlig opptreden som er til sjenanse for andre båtkunder, besøkende på området forøvrig eller de som har sitt arbeide i havnen, medfører bortvising.

 

3. BÅTENE :

Båter som ligger i havnen skal være sjødyktige, og leietakerne plikter å sørge for at hans båt til enhver tid er forsvarlig fortøyet.

Det er påbudt med strekk- avlaster på fortøyningstau, dette gjelder også springet. Dette skal være på plass ved sesongstart dersom ikke dette er i orden vil leier motta et gebyr på kr 1000,- og i tillegg utfører utleier dette for leietagers regning

Båtene skal være festet til minimum fire punkter med godkjente gummifjærer på hver fortøyning. Fortøyningene skal være rimelig dimensjonert i.h.t. båtens størrelse.             

Det skal brukes ekstra spring/brest for båter over 28 fot.

Eiere av seilbåter må sørge for at fall og lignende festes slik at vindstøy unngås.

Alle båter må være tilstrekkelig fendret slik at man unngår skader på egen båt og eventuelt bryggeanlegget.

 

4. SØPPEL :

Vanlig husholdningssøppel legges i plastposer/sekker og legges i den ”container” som er anvist for slik søppel. Spillolje, batterier, materiale, malingsrester etc. må IKKE legges i denne, eller i området for øvrig, men fjernes for egen regning av leietaker.

Enhver form for dumping fra fartøyet, det være seg olje eller kloakk er forbudt.  Container er låst med nøkkel til Pir.

 

5. NAVIGASJON :

Maks. hastighet i havneområdet er 3 knop. Vis hensyn ved manøvrering i havneområdet.

 

6. PARKERING :

Langtidsparkering tillates kun på plassene bak bygningene (grusplasser).

Parkering på sjøsiden / bryggekanten er kun for av- og pålessing, og maks 2 timer. Disse parkeringsplassene er forbeholdt leietakere av kontorlokalene og besøkende hele døgnet.

I tillegg er sonen rundt Redningen forbeholdt restaurantens gjester på kveldstid.

 

7. NØKLER :

Nøkkel til bryggen / piren, (inkl. container) fåes ved henvendelse til vaktmester hverdager mellom 8.00 og 12.00 eller etter avtale tlf. 33 36 97 88.

 

8. FORSIKRING :

Alle båter som ligger i havnen må være forsikret, det er leietagers plikt og sørge for dette, utleier er ikke ansvarlig for følgeskader.

 

9. STRØM :

De som har landstrøm følger § 9 i leiekontrakten. 

 

10. Gjentatte brudd på reglene og misligholdelse av kontrakt vil føre til bortvising fra havnen og kontrakt opphører.